Hľadanie
E-mail info@nastrojan.sk  Telefon +421 951 657 514
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť

  Ľutujeme - tento produkt už nie je k dispozícii

  RealyTech Antigenní COVID test ze slin 1ks

  Vládou schválený, je v seznamu vyjímek a proplácí ho tedy pojišťovna. Rychlý antigenní test na přítomnost koronaviru (SARS-CoV-2) z lidských slin. Výsledek testu je do 15 minut.
  Sku: 54392
  Dostupnosť: Skladem > 5 a více ks
  Dodacia lehota:
  Packeta do 5kg 3,74 €
  WeDo 12,56 €
  Pôvodná cena: 11,97 €
  Cena bez DPH 0,97 €
  0,97 €
  Tento produkt má minimálne množstvo 5
  i h

  Antigenní test na Covid-19


  Už žádné fronty, stres, ztráta času a tisíců korun za provedení PCR testu. Antigenní test na koronavirus Covid-19 vám umožní nechat se otestovat na onemocnění a zabránit tak jeho případnému šíření v rodině nebo práci, přičemž výsledek budete znát už do 15 minut.

   

  Rychlý a levný test na koronavirus


  Pořiďte si antigenní test na koronavirus a zabraňte šíření nemoci na pracovišti nebo v rodině. Antigenní test na Covid-19 je oproti PCR testu výrazně levnější a rychlejší záležitostí. Antigenní test pátrá po bílkovině z povrchu koronaviru, zatímco PCR test hledá genetickou informaci. Spolehlivost antigenního testu je cca 80-92%. Ovlivňuje ji například koncentrace viru či doba od začátku nemoci.

  DPH prominuto dle rozhodnutí Ministerstava financí. Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.

  Účel použití

  Nová koronavirová (SARS-Cov-2) antigenová rychlá testovací sada (výtěr) je in vitro diagnostický test pro kvalitativní detekci nových koronavirových antigenů v nasofaryngeálním výtěru a orofaryngeálním výtěru pomocí rychlé imunochromatografické metody. Identifikace je založena na monoklonálních protilátkách specifických pro nový koronvirový antigen. Poskytne klinickým lékařům informace o předepisování správných léků.

  Nemoc Covid-19

  COVID-19 je akutní respirační infekční onemocněni. V současné době jsou hlavnim zdrojem infekce pacienti infikovaní novým koronavirem; asymptomaticky infikovaní lidé mohou být také zdrojem infekce. Na základě současného epidemiologického šetření je inkubační doba 1 až 14 dní, většinou 3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy patří horečka, únava a suchý kašel. V několika případech se vyskytuje ucpaný nos, rýma, bolest v krku, myalgie a průjem.

  ZÁSADY

  Nová koronavirová (SARS-Cov-2) antigenová rychlá testovací sada (výtěr) je imunochromatografický membránový test, který používá vysoce citlivé monoklonální protilátky proti novému koronaviru. Zkušební zařízení se skládá z následujících tří části, jmenovitě podložky pro vzorek, podložky pro činidla a reakční membrány. Celý proužek je upevněn uvnitř plastového zařízení. Reagenční membrána obsahuje koloidni zlato konjugované s monoklonálními protilátkami proti novému koronaviru. Reakční membrána obsahuje sekundární protilátky proti novému korinaviru a polyklonální protilátky proti myšímu globulinu, které jsou předem imobilizovány na membráně. Když je vzorek přidán do okénka pro vzorek, konjugáty sušené v reagenční podložce jsou rozpuštěny a migruji spolu se vzorkem. Pokud je ve vzorku přítomen nový koronavirus, komplex vytvořený mezi konjugátem anti-románového korinaviru a virem bude zachycen specifickým monovlonálním anti-románovým koronavirem potaženým na T oblasti. Bez ohledu na to, zda vzorek obsahuje virus nebo ne, roztok pokračuje v migraci a setkává se s dalším činidlem (anti-myši IgG protilátka), která váže zbývajici konjugáty, čímž vytváři červenou čáru v oblasti.

  ČINIDLA

  Reagenční membrána obsahuje koloidni zlato konjugované s monoklonálními protilátkami proti novému koronaviru, reakční membrána obsahuje sekundární protilátky proti novému koronaviru a polyklonální protilátky proti myšímu globulinu, které jsou předem imobilizovány na membráně.

  OPATŘENÍ

  • Pouze pro diagnostické použití in vitro.

  • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

  • Před otevřením pro použití zajistěte, aby nedošlo k poškození fóliového pouzdra obsahujícího testovaci zařízeni.

  • Proved'te test při pokojové teplotě 15 až 30 °C.

  • Je vhodné používat rukavice, při vybíráni vzorku, nedotýkejte se membrány s činidlem a vzorkové části.

  • S veškerým množstvím a použitým příslušenstvím by mělo být zacházeno jako s infekčními a zlikvidováno podle místních předpisů.

  • Nepoužívejte krvavé vzorky.


  Test je určen pro profesionální použití. Není určen veřejnosti pro sebetestování. Provedením objednávky stvrzujete, že produkt určený výrobcem pro profesionální použití, bude použit výhradně zdravotnickým pracovníkem dle návodu k použití.

  SKLADOVÁNÍ A STABILITA

  Uchovávejte novou koronavirovou (SARS-Cov-2) sadu s rychlým testem antigenu (tampon) při pokojové teplotě nebo v chladu (2-30 °C). Chraňte před mrazem. Všechna činidla jsou stabilni až do data exspirace vyznačeného na jejich vnějším obalu a lahvičce s pufrem.

   

  ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU

  1. Odběr vzorku: Pro diagnostiku nového koronaviru ze vzorku výtěru z nosohltanu. Pro optimální provedení testu použijte čerstvě odebrané vzorky. Nedostatečný odběr vzorků nebo nesprávné zacházení se vzorky mohou vést k falešně negativním výsledkum.

  Odběr přes nosohltan - zcela vložte sterilizovaných tampon z této sady do nosní pánve, a tamponem několikrát nasbírejte epidermální buňky hlenu.

  U orofaryngeálního výtěru zcela vložte sterilizovaný nástroj pro výtěr dodávaný v této soupravě do zadního hltanu, mandli a dalších zanícených oblasti, nedotýkejte se jazyka, tváře a zubů tampónem. Pro přesnější výsledky se doporučuje odebrat vzorek z nosohltanu.

  2. Příprava vzorků:

  1) Vytáhněte test z extrakčním pufru, odstraňte uzávěr láhve, vložte vše do pufru a extrakční zkumavky.

  2) Nosohltanové a orofaryngeální stěry - vložte tampón do zkumavky, která obsahuje dostatek extrakčního pufru. Otočenim tampónu uvnitř trubice za použiti krouživých pohybů se material dostane na stěnu extrakční vany e tak, že je exprimovaná kapalina vstřebávána z tamponu, odstraňte tampón. Extrahovaný roztok bude použit jako zkušební vzorek.

  MATERIÁLY

  • Testovací zařízení

  • Sterilizovaný výtěr

  • Extrakční trubice

  • Vložka baleni

  • Tryska

  • Pufr pro extrakci vzorků

  • Trubka Stojan (SARS-CoV-2 zkušební box)

  • Časovač

   

  NÁVOD K POUŽITÍ

  Před testem nechejte test, vzorek, extrakční pufr ekvilibrovat na pokojovou teplotu (15-30°C).

  1. Vyjměte testovaci zařízení z uzavřeného fóliového sáčku a použijte jej co nejdříve. Položte testovaci zařízení na čistý a rovný povrch. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se test provede ihned po otevřeni fóliového sáčku.

  2. Odšroubujte celé víčko zkumavky na odběr vzorků.

  3. Vložte do lahve s dostatečným množstvím extrakčního pufru, odstraňte uzávěr láhve, přidejte všechny pufry. Extrakce do extrakční zkumavky.

  4. Vložte sterilizovaný vzorek tamponu do pufru pro extrakci vzorku. Otáčejte tampónem přibližně 10 sekund a současně přitlačujte hlavu proti vnitřní straně zkumavky, aby se uvolnil antigen ve tamponu.

  5. Vyjměte sterilizovaný tampon a současně vytlačte sterilizovanou tamponovou hlavu do vnitřku pufru, jakmile jej vyjmete, abyste z tamponu vytlačili co nejvice tekutiny. Zlikvidujte sterilizované tampon Accordance dle biohazard likvidace odpadů podle protokolu.

  6. Našroubujte a pevně uzavřete víčko na zkumavce na odber vzorků a poté dukladně protřepejte odběrovou zkumavku, aby se vzorek promíchal s pufrem pro extrakci vzorku.

  7. Přidejte 3 kapky roztoku (přibližně 8 ul) do jamky na vzorek a poté spusťte časovač. Odečtěte výsledek za 10 - 20 minut. Neinterpretujte výsledek po 20 minutách.

   

  Antigenní test Rapid Test na SARS-Cov-2
   

  INTERPRETACE VÝSLEDKU

  POZITIVNÍ: Objeví se dvě červené čáry. Jedna červená čára se objevi v kontrolni oblasti (C) a jedna červená čára v testovací oblasti (T). Odstín barvy se může lišit, ale měl by být považován za pozitivni, i když tam je čára slabší.

  NEGATIVNÍ: V kontrolní oblasti (C) se objevi pouze jedna červená čára a v testovaci oblasti (T) žádná čára. Negativní výsledek naznačuje, že ve vzorku nejsou žádné nové částice koronaviru nebo je počet virových částic pod detekovatelným rozsahem.

  INVALID: V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádná červená čára. Test je neplatný, i když je v testovací oblasti (T) čára. Nejpravděpodobnějším dúvodem selhání kontrolní linky je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné postupy. Zkontrolujte postup testu a opakujte test s novým testovacím zařízením. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte mistního distributora.

  OMEZENÍ

  • Nová koronavirová (SARS-Cov-2) antigenová rychlá testovací sada (výtěr)) je screeningový test akutni fáze pro kvalitativní detekci. Odebraný vzorek může obsahovat koncentraci antigenu pod prahem citlivosti činidla, takže negativní výsledek testu nevylučuje infekci novým koronavirem

  • Nová koronavirová (SARS-Cov-2) sada s rychlým testem antigenu (výtěr) detekuje životaschopný a neživotaschopný nový antigen koronaviru. Výkon testu závisí na zátěži antigenu ve vzorku a nemusi korelovat s buněčnou kulturou prováděnou na stejném vzorku. Pozitivni test nevylučuje možnost, že mohou být přítomny další patogeny, proto je nutné pro přesnou diagnozu porovnat výsledky se všemi ostatnimi dostupnými klinickými a laboratornimi informacemi.

  • Negativní výsledek testu se může objevit, pokud je hladina extrahovaného antigenu ve vzorku pod citlivosti testu nebo pokud je dosaženo špatné kvality vzorku

  • Učinnost testu nebyla stanovena pro monitorování antivirové léčby nového koronaviru.

  • Pozitivní výsledky testů nevylučují koinfekci jinými patogeny.

  • Negativní výsledky testů nejsou určeny k ovlivněni jiných virových infekci kromě viru SARS-Cov-2. Děti maji tendenci šířit vir po delši dobu než dospělí, což může vést k rozdilum v citlivosti mezi dětmi a dospělými.

  • Negativní výsledek může nastat, pokud je koncentrace antigenu ve vzorku pod detekčním limitem testu nebo pokud byl vzorek odebrán nebo přepraven nesprávně, proto negativní výsledek testu nevylučuje možnost infekce SARS-Cov-2, a měl by být potvrzený virovou kulturou nebo PCR.

  0.0 0
  Napíšte vlastnú recenziu Zavrieť
  • Iba registrovaní užívatelia môžu písať recenzie
  *
  *
  • Zlý
  • Vynikajúce
  Zákazníci, ktorí si kúpili tento tovar, kúpili aj
  Obrázok z Svetelná reťaz dekorácia ruže 20 ks

  Svetelná reťaz dekorácia ruže 20 ks

  6310
  Máte radi kvety a príjemnú atmosféru? Potom je táto dekorácia skutočne pre vás.
  23,10 € 4,16 €
  Skladem > 5 a více ks
  Obrázok z Bambusový zubná kefka

  Bambusový zubná kefka

  9096
  Zubná kefka s prírodným vzhľadom vyrobený z recyklovateľného bambusu.
  6,30 € 2,90 €
  Skladem > 5 a více ks
  Obrázok z Vianočný františek 3 ks

  Vianočný františek 3 ks

  1594623
  Františky už neodmysliteľne patria do každej domácnosti, ktorá sa hlási k tradíciám Vianoc.
  1,05 € 0,42 €
  Skladem > 5 a více ks
  Obrázok z Bezbolestný odstraňovač chĺpkov New Flawless Body

  Bezbolestný odstraňovač chĺpkov New Flawless Body

  021351
  Jednoduchý a bezbolestný spôsob, ako sa zbaviť nechcených chĺpkov na tele. Odstráni chĺpky okamžite a bezbolestne z podpazušia, rúk, nôh a kdekoľvek je potreba.
  26,54 € 12,56 €
  Skladem > 5 a více ks